13 sierpnia 2014

Prezydent podpisał Ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r.o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Wprowadzone zmiany mają na celu skrócenie czasu oczekiwania na możliwość… Czytaj więcej →

30 czerwca 2014

W dniu 26 czerwca 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie Siedmiu Sędziów NSA podjął następującą uchwałę: „Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, o… Czytaj więcej →

16 czerwca 2014

Czy członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być pełnomocnikiem tejże spółki do dokonania określonej czynności ? Kodeks spółek handlowych nie… Czytaj więcej →

10 czerwca 2014

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem maksymalnie dwie umowy na czas określony, zawarcie trzeciej takiej umowy powoduje jej automatyczne przekształcenie w umowę bezterminową. Jedynym warunkiem jest, by… Czytaj więcej →